Image Image
zondacrypto ja MiCA määrus

MiCA on üks viimaseid regulatsioone krüptovääringute maailmas, mis hakkab mõjutama Euroopa Liidu liikmesriike alates 2024. aastast. Uuri, mida see määrus katab ja kuidas see mõjutab sinu tehinguid.


MiCA määrus

Eesti õigussüsteem nõuab määruse (EL) 2023/1114, 31. mai 2023 rakendamist. Samas, praegune Eesti krüptoraha litsentsimissüsteem vastab samuti õiguslikele nõuetele ja kõige kõrgematele rahvusvahelistele eetikanormidele, ennetades tõhusalt rahapesu ja terrorismi rahastamist.

zondacrypto, kui rahapesu tõkestamises reguleeritud ettevõte, peab täitma Eesti AML regulaatori Rahapesu Andmebüroo (Financial Intelligence Unit, FIU) ees auditeerimiskohustusi nõuetele vastavuse ja rahanduse valdkonnas. Mõlemad valdkonnad mõjutavad oluliselt börsi ja selle kasutajate tehingute turvalisust, mida katab kahtlemata ettevõtte kohustuslik auditeerimine.

 

Eelmainitud auditid sisaldavad:

 • iga-aastaste finantsaruannete auditeid (mille tulemused on avalikud Eesti Äriregistris);
 • ettevõttesiseste rahaliste vahendite iga-aastaseid auditeid (mille tulemused esitatakse Eesti finantsregulaator RAB-ile, mille eesmärk on demonstreerida nõuetele vastavust Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (26.10.2017) Artikkel 72-ga);

Ettevõte reageerib dünaamiliselt seaduslikele uuendustele - jah, Eesti rahapesu tõkestamise seaduse muutmise tulemusena rakendati mitmeid sisemisi menetlusi, mis esitati RAB-ile kontrollimiseks. Nende muudatuste tõttu sai ettevõte litsentsi uuenduse. Statistika ei jäta ruumi ühelegi illusioonile. Selle artikli kirjutamise kuupäevaga on litsentseeritud ettevõtteid vaid 47, kui maksimum arv väljastatud litsentse oli kord lausa 1447.

 

MiCA rakendamise ajakava

Allikas: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/inline-images/MiCA_Implementation_timeline_0.png
Support

MiCA

Markets in Crypto Assets (MiCA), eestikeelselt Krüptovaraturud on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu kavandatav määrus krüptovaraturgude reguleerimiseks. See muudab viimast Euroopa Liidu direktiivi - (EU) 2019/1937.
MiCA on osa laiemast digitaalsest finantspaketist, mis hõlmab ka DORA määrust (finantssektori digitaalset tegevuskerksust reguleeriv määrus) ja Pilot DLT (Jagatud pearaamatu tehnoloogia) regulatsiooni.

MiCA määruse kehtestamise järgmiste sammude ajakava on esitatud eespool graafikus artikli põhitekstis.

MiCA kehtib krüptorahade teenusepakkujatele, nagu:

 • usaldusfondid;
 • virtuaalvääringu teenuse pakkujad, mis töötlevad krüpto-krüpto või krüpto-fiat makseid;
 • platvormid, mis pakuvad krüptorahaga kauplemise võimalust;
 • krüptorahade nõustamisfirmad; 
 • krüptorahakoti-haldajad.

MiCA hõlmab kolme liiki varasid:

 • varapõhised tokenid (sealhulgas stabiilsusraha, mis on tagatud kaupade või ühe või mitme valuutaga),
 • e-raha tokenid (stabiilsusraha tagatud ühe kindla valuutaga),
 • teised tokenid, kaasa arvatud kasutustokenid.

MiCA eesmärk on ühtlustada eeskirju/regulatsioone ja suurendada turvalisust.

 

Muudatused hõlmavad endas järgnevat:

 1. Krüptoraha selge definitsioon kui väärtuste või õiguste digitaalse esindajana, mida saab elektrooniliselt üle kanda ja hoiustada plokiahela tehnoloogia abil.

 2. MiCA all, tsentraliseeritud virtuaalvääringu teenuse pakkujad

 3. Under the MiCA, centralized exchanges liigitatakse krüptovarade teenusepakkujateks (ingliskeelne lühend: CASP) ja uute eeskirjadega püütakse saavutada nelja peamist eesmärki, nagu näiteks:

  1. õiguskindlus, st krüptoüksuste jaoks ühtsete eeskirjade loomine;

  2. tarbijate ja investorite kaitse;

  3. innovatsiooni toetamine;

  4. finantsstabiilsuse tagamine.

 4. Määruse tingimuste kohaselt tegutsevad üksused peavad vastama sellistele nõuetele nagu asuma ELis, finantskuritegude eest süüdimõistetud isikute puudumine juhatuses ning asjakohaste dokumentide ja menetluste (sealhulgas talitluspidevuse ja taastamiskava) olemasolu.

 5. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve hakkab pidama avalikult kättesaadavat ja kahte ossa jagatud registrit üksuste kohta: need, kellel on litsents, ja need, kelle litsents on tühistatud või kes ei ole seda kunagi saanud. Kanne sellesse nimekirja jääb nähtavaks 5 aastaks.

1) Eesti: BB Trade Estonia OÜ - tegevusluba pakkuda finantsteenuseid virtuaalvääringute valdkonnas numbri all FVT000209;

2) Kanada: BB TRADE CANADA INC. tegevusluba M21994520, mis hõlmab välismaise virtuaalvääringu teenuse pakkumist, välisvaluutaga kauplemist, rahaülekandeid ja virtuaalrahaga kauplemist.

3) Leedu: UAB BB Trade Lithuania - tegevusluba virtuaalvääringu teenuse pakkujale;

4) Itaalia: Firma (BB Trade Estonia OÜ) filiaal Itaalias - registreeritud OAM-iga:

Virtuaalvaluuta operaatorite registrinumbri all: PSV48;

5) Slovakkia: zondacrypto SK s. r. o. - tegevusload: Virtuaalvaluuta rahakoti teenuste osutamine ja virtuaalvaluuta vahetamise teenuste osutamine; liikmenumber: 55,157,157;

6) Šveits: BB Trade Switzerland AG - OTC tegevusluba liikmenumbri all: 101102;

7) Poola: BB Trade Estonia OÜ - on registreeritud Poola krüptovaluutatehingute registris, vastab ka selles riigis sellise tegevuse teostamise nõuetele - numbri all: RDWW-893.

Pärast MiCA määruste ja siseriiklike õigusaktide alusel kõnealuses riigis kehtestatud uute MiCA määruste kasutuselevõtu üleminekuperioodi lõppemist kustutatakse olemasolevad MiCA reguleerimisalasse kuuluvad üksused - kui nad ei võta meetmeid uue MiCA-le vastava litsentsi taotlemiseks - vastavalt kas registrist (nii näiteks Poola registrisse kantud virtuaalvaluuta tegevuste puhul) või võetakse neilt olemasolevad litsentsid ära ja nad kaotavad seeläbi tegevusloa.

 

Selleks, et nad saaksid jätkata tegevust MiCA määruses hõlmatud riigis, kus neil oli varem tegevusluba, on vaja taotleda MiCA määruste kohast litsentsi.